Fi de mandat

El mes de maig finalitza el mandat de quatre anys de l’actual junta directiva © Pere Grimau

Donat que el proper mes de maig finalitza el termini de quatre anys de
mandat de la junta directiva fixat per l’article 12.5 dels estatuts del Nou
Bàsquet Olesa, ha arribat el moment de procedir a la seva renovació, essent
per això que en la reunió de Junta de data 17 de febrer de 2017 hem acordat
convocar eleccions per escollir els membres de la nova junta directiva de la
nostra entitat, d’acord amb el que estableixen els nostres Estatuts i el següent
calendari electoral:

– Formalització de la junta electoral: del 20 al 22 de febrer.
– Aprovació del cens electoral: del 22 al 24 de febrer.
– Exposició del cens electoral: del 25 de febrer al 10 de març.
– Reclamacions candidatures: del 03 de març a 11 de març.
– Presentació i proclamació candidatures: del 25 de febrer al 10 de març.
– Eleccions, en cas de que hi hagi més d’una candidatura: 24 de març.

Atès la importància dels esdeveniments, esperem la vostra participació.

Carta als socis del NB Olesa en format PDF