Organització

Xavier Aliaga

President

presidencianbo@nbolesa.cat

Judith Gonell

Secretària

 

Jonathan Quina

Àrea Esportiva

areaesportiva@nbolesa.cat

 

Anna Carla Martínez

Àrea Social

Joan Manel Aloy

Àrea Social

 

Joan Urgell

Àrea Econòmica

Jordi Juaní

Àrea de Marketing

672 725 728

areamarketing@nbolesa.cat

Joan Pascual

Àrea Comunicació

Fede Mallofré

Àrea de Marketing

Ferran Cunillé

Director Tècnic