Missió, Visió i Valors

WhatsApp Image 2023-06-05 at 12.10.46 (1)

El NBO és una entitat esportiva i social, sense ànim de lucre, que vol tenir un impacte directe en la vida d’Olesa de Montserrat a través del foment del bàsquet. El club gira al voltant de la seva comunitat i les seves necessitats, i vol aconseguir una massa social amb un sentiment de pertinença. Volem que el NBO sigui un centre de relació social al poble i un referent a Catalunya de com impactar a la societat a través del bàsquet.
Entenem la pràctica del bàsquet com una eina molt potent de formació integral i contínua de les persones, que fomenta els valors positius de l’esport i ajuda el desenvolupament de les persones tant físic com emocional.

El NBO vol ser també un referent a la comarca en el seu model d’educació esportiva en l’àmbit del bàsquet que permeti dotar de les millors eines els seus jugadors i entrenadors per tal que tinguin un espai on desenvolupar-se sense haver de marxar del poble per a fer-ho; al contrari, volem que sigui un pol d’atracció de persones i talent que ajudin a assolir els nostres objectius.

Els nostres Valors

• Treball i esforç com a mitjà per a aconseguir els nostres objectius.
• Fomentar l’aprenentatge.
• Fomentar l’empatia, les relacions humanes i la convivència.
• Saber guanyar i perdre.
• Respecte a companys, rivals i àrbitres.
• Acceptació de la diferència i rebuig a qualsevol actitud sexista, de xenofòbia o que pugui atemptar contra la llibertat individual.
• Sentiment de pertinença a una comunitat i a Olesa de Montserrat.

Objectius

• Formar jugadors/es i entrenadors/es de bàsquet.
• Crear una massa social amb identitat i pertinença de club.
• Créixer econòmicament cada any.
• Créixer esportivament cada any.
• Créixer socialment cada any.
• Entendre la pràctica esportiva com una formació integral de la persona.
• Aprendre a aprendre, aprendre a fer i aprendre a ser.