Assemblea ordinària, el 23-N

La junta directiva, amb el president Jordi Dalmases al capdavant, ha fixat la data de l’Assemblea © NB Olesa

La junta directiva del Nou Bàsquet Olesa ha convocat als socis a assistir en l’Assemblea general ordinària prevista pel divendres 23 de novembre de 2018, a les 20.30 hores en primera convocatòria i a les 21.00 hores en segona convocatòria al Pavelló municipal de bàsquet d’Olesa de Montserrat. L’Assemblea tindrà els següents punts de l’ordre del dia:

1_ Proposta i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de la temporada 2017-2018.

2_ Proposta i aprovació, si s’escau, del pressupost econòmic de la temporada 2018-2019.

3_ Balanç esportiu i previsió esportiva de la temporada 2018-2019.

4_ Inversions previstes per l’Ajuntament d’Olesa al Pavelló municipal de bàsquet.

5_ Torn obert de paraules. Precs i preguntes.